Smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i mogućnost da građani i NVO utiču na kvalitet pružanja usluga u lokalnim samoupravama. Projekat se prvenstveno realizovao radi unaprijeđenja znanja NVO o mehanizmima građanske i participacije NVO u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, njihovog ohrabrivanja za podnošenje inicijativa i korišćenje mehanizama participacije, unaprjeđenje komunikacije između građana i odbornika. Aktivnosti projekta su bile bazirane na edukaciji odbornika i predstavnika nevladinog sektora o suzbijanju fenomena ove negativne pojave, o korišćenju mehanizama efektivne participacije u lokalnoj samoupravi i unaprijeđenju dijaloga sa građanima, kao i organizovanje javnih tribina za građane u 5 opština u kojima se projekat realizovao.

Donator projekta vrijednog 17.984.42$ bila je Ambasada SAD-a u Podgorici, a projekat se realizovao u partnerstvu sa Zajednicom Opština i  Upravom za antikorupcijsku inicijativu.