Poboljšana saradnja između lokalnih samouprava i NVO

Glavni cilj projekta koji se sprovodio u 4 opštine bio je povećanje učešća građana i NVO u razvoju lokalne samouprave. Aktivnosti koje su se realizovale, u skladu sa postavljenim ciljem, bile su: izrada Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova i nastavak kampanje za njeno usvajanje u svim opštinama, uspostavljanje funkcije kontakt osoba za komunikaciju sa NVO u 4 lokalne uprave, obuka odbornika i  predstavnika lokalnih NVO i medija o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, formiranje lokalnih programskih mreža NVO, kreiranje 4 baze podataka o NVO-ima za 4 opštine u kojima se implementirao projekat i formiranje lokalnih Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO.

The Olof Palme International Centre bio je donator ovog jednogodišnjeg projekta, a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 34.400 €.