Povećano učešće građana i transparentnost budžetiranja u lokalnoj samoupravi

Osnovni cilj ovog projekta je bio  povećanje nivoa transparentnosti budžetiranja lokalne samouprave. Glavne aktivnosti u projektu podrazumjevale su: formiranje Koalicije nevladinih organizacija iz 6 opština radi lakšeg organizovanja, lobiranja i uticanja na proces opštinskog budžetiranja, trening za trenere iz ovih 6 opština na temu lokalnog budžetiranja i javnog zastupanja, štampa i distribucija priručnika «Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja« , kao i watch dog trening za nevladine organizacije iz ovih opština kako bi se poboljšali njihovi  kapaciteti za praćenje rada lokalnih organa.

Donator projekta je njemačka fondacija The Balcan Trust for Democracy, a 25.000$ je bilo neophodno za njegovo implementiranje.