NVO i građani u borbi protiv korupcije

Projekat je imao za cilj da povećanje učešća građana i NVO u implementaciji javnih politika u Glavnom gradu, a glavne aktivnosti u projektu su bile: organizacija okruglog stola za odbornike i NVO iz Podgorice na temu »Akcioni plan za borbu protiv korupcije«, trening za nevladine organizacije ne temu «Efektivna participacija građana u lokalnoj samoupravi«, štampanje i distribucija Vodiča o pravima građana i mogućnostima da utiču na rad lokalne samouprave. Najvažniji rezultati projekta su: poboljšanja saradnja između nevladinih organizacija i lokalne samouprave na polju borbe protiv korupcije, poboljšani kapaciteti 30 NVO iz Podgorice za stvaranje i implementiranje javnih politika na lokalnom nivou i povećano znanje građana za učešće u nadzoru rada lokalnih organa.

Donator projekta čija je donacija 9831$ je bila Međunarodna kanadska agencija za razvoj- CIDA.