Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori.