Sektorske analize Ministarstva pravde /Konsultativni sastanak sa nevladinim organizacijama

Obavještavamo vas da  Ministarstvo pravde planira konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti u oblasti unapređenja vladavine prava u ponedjeljak (29. oktobra) u 13h u KIC-u „Budo Tomović“ u prizemlju (kompjuterska sala), u trajanju od jednog časa.

Zainteresovane NVO  mogu delegirati po jednog svog predstavnika/cu, kako bi se  omogućilo što većem broju  organizacija prisustvo.  Potvrde prisustva slati na mail mirjana.vlahovic@mpa.gov.me), do ponedjeljka do 10 časova.