Predstavljanje projekta "Jače OCD - Jača demokratija" u Pljevljima

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO i Lokalni resursni centar za NVO za sjever Crne Gore NVO Bonum organizuju predstavljanju projekta “Jae OCD – Jaa demokratija” u okviru kojeg su formirana 4 CRNVO lokalna resursna centra za nevladine organizacije iz crnogorskih optina sa juga i sjevera zemlje. Prezentacija e se odrati 19.9. u Pljevljima u Hotelu Gold sa početkom od 18:00h.  Molimo da potvrdite svoje prisustvo najkasnije do 18.9.2016. na e-mail bonum@t-com.me ili na broj telefona 069 442 818