Poziv na Informativni dan povodom predstavljanja Trećeg poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014-2020 Informational Day on the 3rd Call for Proposal of the Interreg Mediterranean programme 20

Kancelarija za evropske integracije organizuje Informativni dan povodom predstavljanja Trećeg poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014-2020.

Informativni dan je prilika za bliže upoznavanje sa samim programom kao i sa detaljima Trećeg poziva.  Poziv je otvoren do 31. januara 2019, a obuhvata teme koje se tiču Plavog rasta u okviru inovacija i životne sredine, odnosno održivog turizma i biodiverziteta u zaštićenim morskim područjima.

 

Molimo Vas da potvrdite Vaše učešće do ponedeljka, 12. novembra 2018, do 13 časova, na  borka.ljeskovic@mep.gov.me