Panel diskusija "Ima li mjesta za mlade?" - Omladinski aktivizam u Crnoj Gori

CRNVO organizuje predstavljanje projekta „Civilno društvo za početnike“, u okviru kog će održati i panel diskusija "Ima li mjesta za mlade?" - Omladinski aktivizam u Crnoj Gori. Predstavljanje projekta će se održati u petak, 23. decembra, u prostorijama PR Centra, sa početkom u 10 h.

Projekte će predstaviti : NVO Džonatan Livingston, NVO sPAS, NVO Hiperion!

Na panel diskusiji govore :
Predstavnik/ca Uprave za mlade i sport ( TBC)
Miloš Marković, Aktivna zona
Dragana Čomagić, MAPSS
Jovan Bojović, Unija srednjoškolaca Crne Gore