Najava događaja povodom objavljivanja prvog poziva za dostavljanje predoga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020

Raspored predstojećih događaja u Crnoj Gori je sljedeći:

- Informativna sesija/Forum za podsticanje projektnih partnerstava – Rožaje, hotel Wahels, 21.11.2017. godine;
- Informativna sesija – Nikšić, hotel Trebjesa, 23.11.2017. godine.
 

Ovim putem vas pozivamo da prisustvujete predstojećim događajima na kojima ćete dobiti sve relevantne informacije o detaljima Prvog poziva.

Poziv je otvoren za sljedeća dva tematska prioriteta:
-  Promocija zapošljavanja, mobilnost radne snage i socijalna i kulturna inkluzija u prekograničnoj oblasti sa posebnim clime povećanja zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja;
- Zaštita životne sredine, promovisanje ublažavanja efekata i prilagođavanja klimatskim promjenama, sprečavanje rizika i upravljanje rizikom sa posebnim ciljem zaštite prirodnih resursa.

Smatramo da su ovakvi događaji jedinstvena prilika gdje možete naći prekogranične partnera i dobiti informacije o uslovima poziva i specifičnostima prekogranične saradnje.

Ovim putem vas pozivamo da prisustvujete predstojećim događajima, a sve zainteresovane molimo da se prijave za predstojeće događaje putem mejla  jts@cbcsrb-mne.org

Rok za prijave za učešće na predstojećim događajima u Crnoj Gori je ponedjeljak, 20.11.2017. godine, do 11.30 sati.