NVO EXPO 2017

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje treći po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Sajam će se održati u Budvi, 28. oktobra  2017. godine na Jadranskom sajmu.

Cilj ovog Sajma,  je da unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD)  i njihove uloge u demokratskim procesima. Takođe, Sajam ima svrhu da doprinese poboljšanju javnog imidža i kredibiliteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Pozivamo sve zaintersovane nevladine organizacije u Crnoj Gori, koje ispunjavaju dolje navedene kriterijume, da popune prijavni formular i time sebi obezbijede mjesto na najvećem događaju ovog tipa u Crnoj Gori.

Kriterijumi za učešće na sajmu su :

  • Da  nevladina organizacija  ima sjedište u Crnoj Gori i da je registrovana najmanje dvije godine prije objavljivanja ovog poziva
  • Da posjeduje odgovarajući fond promotivnog materijala u štampanoj i/ili elektronskoj formi
  • Da je njen rad prepoznat u lokalnoj zajednici
  • Da dostavi pravilno popunjen prijavni formular

Prijave oganizacija koje ne ispunjavaju navedene kriterijume neće biti razmatrane. 

Napomena : Dobrodošle su prijave organizacija iz svih krajeva Crne Gore, ipak prednost će imati organizacije sa juga Crne Gore kao i organizacije koje imaju dovoljnu količinu promotivnog materijala i proizvoda.

Provjeru ispunjenosti krterijuma će sprovesti organizatori Sajma.

U slučaju velikog broja prijava prednost će imati organizacije koje su, u cilju povećanja transparentnosti rada nevladinih organizacija,  dostavile informacije o radu za potrebe TACSO publikacija “Ostvarenja organizacija civilnog društva i „Godišnji finansijski izvještaji organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Sajam će pratiti promotivna kampanja koja će doprinijeti kako vidljivosti događaja tako i samih izlagača.

Sajam će osim predstavljanja OCD imati I druge sadržaje koji će ovu manifestaciju učniti dodatno atraktivnom za javnost.

TACSO Montenegro i CRNVO će pokriti sve troškove (put, hrana, smještaj – shodno potrebi) za predstavnike organizacija van Budve (za dva predstavnika po organizaciji) i obezbijediti sve tehničke uslove za uspješno predstavljanje organizacija.

Molimo Vas da popunjeni formular pošaljete TACSO Montenegro kancelariji najkasnije do 12. oktobra 2017. godine do 12:00h na e-mail: marija.ivancevic@tacso.org

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 020 219 121.

 

DOBRODOŠLI