CRNVO Poziv / Moja zajednica - Snažna zajednica

U prilogu pronadjite CRNVO poziv povodom konsultacija sa lokalnim službenicima, NVO i građanima iz centralnog regiona Crne Gore ( Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Cetinje ).

Cilj konsultacija je da se dobiju komentari, inputi i sugestije od lokalnih službenika, nevladinih organizacija i građana vezano za njihove mogućnosti za efikasno učešće u donošenju odluka, a sve u cilju pripreme modela akata koji regulišu učešće građana i NVO na lokalnom nivou i transparentnost lokalnih samouprava. U okviru konsultacija biće predstavljen projekat Moja zajednica - Snažna zajednica.

Konsultacije se organizuju 10. novembra od 11h u hotelu CentreVille u Podgorici. Nakon konsultacija biće upriličeno osvježenje.