Budimo humani - Akcija prikupljanja krvi

Zavod za transfuziju krvi  u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizuje Akciju prikupljanja krvi. 

Osnovni zadatak Zavoda za transfuziju krvi je kontinuirano, blagovremeno i efikasno obezbjeđenje sigurne krvi kao lijeka za potrebe svih građana Crne Gore.

Dobrovoljno davalaštvo krvi kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, predstavlja obavezu svih nas da pomognemo drugima, jer nikad ne znamo kada takva pomoć może zatrebati nama ili nekom od naših bližnjih.

U cilju unaprijeđenja dobrovoljnog davalaštva krvi u našoj državi, pozivamo Vas da se odazovete i date svoj doprinos obezbijeđivanju dovoljnih količina sigurne krvi kao lijeka za sve one kojima ona znači spašavanje ili produžetak života. Krv je lijek koji mora da čeka pacijenta što podrazumijeva njegovo pravovremeno obezbjeđivanje.

Prijave možete slati na  crnvo@crnvo.me    ili na 020/219-121, 219 – 860  do 15. juna 2019. godine. Akcija prikupljanja krvi će se održati u  prostorijama Zavoda za transfuziju krvi.

U prilogu pogledajte  Informator za davaoce krvi, gdje možete pronaći osnovne informacije o podobnosti za davanje krvi.
Takođe, Vašoj pažnji preporučujemo i kratak video klip koji opisuje proceduru za davanje krvi:  https://www.youtube.com/watch?v=P-ydeG1xEJM