Zakon o igrama na sreću ne smije se opet raditi iza zatvorenih vrata

Povodom informacije objavljene na sajtu Ministarstva finansija 07.02.2017. godine, a u vezi sa  najavljenim načinom izrade Zakona o igrama na sreću, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) još jednom apeluje na Ministarstvo finansija da prilikom izrade Zakona, obavezno omogući učešće NVO predstavnika u radnoj grupi.

Ministarstvo finansija objavilo je na svojoj internet stranici informaciju da će se Zakon o igrama na sreću izradjivati uz angažovanje konsultanata, kao i da će “Nakon njegove pripreme tekst, u skladu sa propisima, biti dostupan javnosti kroz mehanizam javne rasprave, putem koje će sve zainteresovane strane biti u prilici da doprinesu izradi što kvalitetnijih rješenja.”

Najavljeni način izrade  Zakona o igrama na sreću, koji će tek u fazi nacrta biti dostupan javnosti na komentare, na javnoj raspravi, sužava prostor za suštinski uticaj na tekst zakona. Taj uticaj se najbolje moze ostvariti u ranoj fazi oblikovanja propisa, ili u radu radne grupe. Kao što je već ustaljena praksa prilikom donošenja zakona, izmjene koje uslijede nakon dostavljanja nacrta zakona javnosti su minimalne. Na ovaj način podilazi se formi a ne suštini.

Podsjećamo, ministarstvo  je u obavezi da u skladu sa  Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i NVO, (“Sl.list CG”, br.7/2012), sprovede konsultovanje sa NVO u najranijoj fazi izrade propisa, kao i da uključi predstavnike NVO u radnu grupu za izradu propisa.  U skladu sa Uredbom o načinu i postupku sprovodjenja javne rasprave u izradi zakona, ministarstvo nakon izrade nacrta treba da stavi zakon na javnu raspravu.

Razlozi za veliko interesovanje NVO za ovaj propis opravdane su, jer su nevladine organizacije direktno “pogodjene” ovim propisom na način što se njime uredjuje finansiranje projekata NVO iz 6 oblasti. Takodje, ovaj zakon u vezi je sa izmjenanama i dopunama  Zakona o NVO u dijelu finansiranja, te je neophodno  da ova dva procesa budu komplementarna.

Zbog kontinuiranog kršenja Zakona o igrama na sreću, u dijelu koji se odnosi na dodjelu sredstava za projekte NVO, u tu svrhu je u prethodnih    nekoliko  godina dodijeljeno oko 8 miliona eura manje  nego što je to bilo predivdjeno zakonom. Dugogodišnje  kršenje Zakona prvi put jasno je apostrofirala i Evropska komisija u Izvjestaju o Crnoj Gori, što potvrdjuje ozbiljnost i provjerenost naših navoda.

Stoga još jednom pozivamo Ministarstvo da proces  izrade Zakona o igrama na sreću učini javnim od najranije faze, te poštujući propise omogući učešće NVO predstavnika,. U suprotnom, ovaj zakon će se opet izradjivati iza zatvorenih vrata.