Zaključci Foruma o društvenoj odgovornosti preduzeća

U prilogu možete naći zaključke Foruma o društvenoj odgovornosti preduzeća, održanog 19. novembra u Hotelu Podgorica. Organizatori Foruma su bili Centar za razvoj nevladinih organizacija i Kancelarija programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Unijom posodavaca Crne Gore.

Ključna pitanja koja su bila predmet diskusije na Forumu su:

* Zašto je važno strateški posmatrati koncept društvene odgovornosti preduzeća i koje su koristi od strateškog pristupa društveno odgovornom poslovanju za jedno preduzeće?

* Da li je društveno odgovornoposlovanje privilegija velikih kompanija, ili mala i srednja preduzeća mogu imati društveno odgovorne aktivnosti?

* Zašto izvještavati o društveno odgovornim aktivnostima?

* Na koji način udružiti znanje profitnog, javnog i poslovnog sektora u cilju doprinosa održivom razvoju zajednica? kako funkcionišu poslovne mreže koje se bave razvojem društveno odgovornog poslovanja u regionu i zemljama Evropske unije?

* Korporativna filantropija i društveno odgovorno poslovanje - dva naziva za isti pojam ili pak postoje razlike?

 

Na Forumu su predstavljeni i rezultati istraživanja " Društvena odgovornost preduzeća u Crnoj Gori " koje je sprovela Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, u saradnji sa De Facto Consultancy.