Vodič o pružanju usluga OCD-a

U prilogu pogledajte Vodič za pružanje usluga organizacijama civilnog društva. Vodič za pružanje usluga pruža informacije o help desk uslugama Resursnog centra i lokalnih resursnih centara, vrsti usluga i načinu korišćenja, evaluaciji usluga i evidenciji korisnika.