VLADA OBESMISLILA ZAKON O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

U svim segmentima finansijske podrške nevladinim organizacijama, Vlada je  do sada prekršila Zakon o izmjenama i dopunama o nevladinim organizacijama i obesmisllila  ovaj propis i postupke koji iz njega proizilaze.

Konkretno, Zakon obavezuje ministarstva koja će finansirati projekte NVO, da do 1. juna tekuće godine predlože prioritetne oblasti za finansiranje u narednoj godini, te da o njima obave konsultacije sa nevladinim organizacijama. Te predloge ministarstva su objavljivala u formi sektorskih analiza.

Ipak, nijedno ministarstvo u 2018. godini  nije objavilo sektorske analize u roku koji predviđa zakon. Ministarstvo pravde   je, na primjer,  sektorsku analizu  objavilo sa gotovo 6 mjeseci zakašnjenja. Osim toga, već dvije godine zaredom, ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo finansija ne  predlažu oblasti za finansiranje projekata NVO. S obzirom na to da ovi organi već dvije godine ne prepoznaju potrebu da podrže projekte NVO i u saradnji sa NVO realizuju svoje programe i planove, očekujemo konkretno obrazloženje ovakvih odluka od strane pomenutih resora.

Vlada  je takođe u obavezi da do 31. jula tekuće za narednu godinu, nakon sprovedenih konsultacija o sektorskim analizama, donese Odluku o  prioritetnim oblastima od javnog interesa u kojima će se finansirati projekti i programi nevladinih organizacija. Medjutim, Vlada još uvijek nije donijela ovu Odluku, čime već nekoliko mjeseci krši zakonsku obavezu. Zbog toga, ni na samom kraju 2018. godine nije poznato u kojim oblastima će se finansirati projekti u sljedećoj, 2019-oj godini. 

Takodje, kada je riječ o konkursima koji su u toku, a koje su objavila ministarstva u tekućoj godini, najveći broj ministarstava nije donijelo odluku o dodjeli sredstava za projekte u 2018. godini. Kako je već  11-ti  mjeseci tekuće godine, postavlja se pitanje kako će se  uopšte projekti sa ovogodišnjih konkursa realizovati u ovoj godini. Objektivno, najveći broj projekata će se  vjerovatno realizovati u narednoj godini, što direktno utiče na dinamiku podržanih projekata,  ostvarenje njihovih ciljeva, narušava propisane rokove i dovodi u pitanje cjelokupni koncept finansiranja programa i projekata NVO.

Na ovaj način, Vlada nastavlja dugogodišnji kontinuitet kršenja i zanemarivanja obaveza koje proizilaze iz Zakona  o NVO u dijelu finansiranja. Očigledno su projekti i programi NVO za Vladu i dalje samo trošak iako je novi način finansiranja trebalo direktno da poveže prioritete Vlade sa projektima nevladinih organizacija.

 

Ana Novaković

Izvršma direktorka