Treninzi na temu " Podrška učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka "

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) organizovao je u PR Centru  7. i 8. novembra treninge za državne službenike, kontakt osobe zadužene za saradnju sa NVO  na temu ,,Podrška učešću civilnog društva u procesima donošenja odluka“.

Treninzi za kontakt osobe za saradnju sa NVO organizovani su okviru projekta,, Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika,koji kofinansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Polaznici treninga su imali priliku da povećaju svoja znanja o mehanizmima za efikasno uključivanje civilnog društva u procesu  kreiranja i implementacije javnih politika, a takođe su im prezentovana evropska rješenja i primjeri dobrih praksi učešća građana i organizacija civilnog društva.

Treninge su vodili trenerica CRNVO tima trenera, Ana Novaković i trener iz Centra za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Slovenije, Goran Forbici.

Slike sa treninga možete pogledati u odijeljku Galerija.