SAOPŠTENJE PREDSTAVNIKA NVO

Na poziv potpredsjednika Vlade za politicki sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zorana Pažina, 10.05.2017. smo prisustvovali  sastanku u vezi sa prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o nevladinim organizacijama.

 

Sastanku su takodje prisustvovali i ministar finansija, Darko Radunović, ministarka za javnu upravu, Suzana Pribilović i načelnik Direkcije za organizaciju i nadzor državne uprave u ministarstvu za javnu upravu, Ivan Sikmanović.Na sastanku  smo ponovili  stavove i argumente u vezi sa inicijativom Koalicije NVO Saradnjom do cilja za povlačenjem iz procedure  predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o NVO i zakona o igrama na sreću i potrebom da se pitanje finansiranja projekata NVO iz državnog budžeta definiše sistemski i održivo. Ukazali smo na propuste u proceduri donošenja izmjena i dopuna zakona o igrama na sreću, koja je sprovedena iza zatvorenih vrata i čiji je rezultat ukidanje fonda od igara na sreću. Istakli smo posljedice  ukidanja ovog fonda i finansijske podrške za projekte NVO koja se godinama obezbjedivala a bila usmjerena na pružanje servisa uglavnom ranjivim grupama, najviše osobama sa invaliditetom, programe neformalnog obrazovanja i druge projekte od javnog interesa.                         

Naglasili smo da se vladina politika finansiranja projekata NVO mora voditi sistemski, te da  strateškoj odluci o tome kako ce i u kojoj mjeri vlada podrzavati projekte NVO treba  da prethodi detaljna analiza o  efektima podrzanih projekata i programa NVO i objektivnom kvalitetu i potrebi tih programa.

Ukazali smo da je nezadovoljstvo ovim rjesenjima prisutno gotovo bez izuzetka u nevladinom sektoru, te da su pored Koalicije NVO Saradnjom do cilja, slične inicijative uputile druge NVO kroz različite mehanizme.

Izrazili smo nezadovoljstvo opštim odnosom Vlade prema nevladinom sektoru, koji je, po našem mišljenju, sada lošiji nego ikad. Sa tim u vezi, ukazali smo na status Savjeta za razvoj NVO koji nije u funkciji od jula 2016. godine, na selektivnu primjenu propisa koji regulišu saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, kao i organicen uticaj NVO na izradu i primjenu javnih politika. Ukazali smo da nedavno iskljucenje predstavnika MANS-A iz članstva radne grupe za Poglavlje 23 kao i kontinuirana kampanja diskreditacije NVO u pojedinim medijima ne doprinose boljim odnosima vlade i nvo sektora.

Jasno smo, takodje,  istakli da ovaj sastanak ne shvatamo kao odgovor na dopis 10 NVO članova/ica  Savjeta za razvoj nevladinih organizacija, koji je još u decembru 2016. godine poslat predsjedniku Vlade, te da odgovor na taj dopis još uvijek čekamo.

Predstavnici Vlade nagovijestili su mogućnost novih rješenja u vezi sa spornim zakonima. Najavili su da će naše saopštene stavove uzeti dalje u razmatranje te nas,  pisanim putem obavijestiti o novim mogućnostima intervencija kada su ovi zakoni u pitanju.  O svim daljima koracima blagovremeno ćemo obavijestiti javnost.

 

Milenko Vojičić, predjsednik Skupštine Koalicije NVO Saradnjom do cilja

Goran Djurović,  predsjednik UO Koalicije NVO Saradnjom do cilja

Marina Vujačić, izvršna direktorka  Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore

Stevo Muk, predsjednik UO Institut Alternativa

Ana Novaković, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija