Rezultati prve faze evaluacije

U okviru poziva za dostavljanje prijedloga projekata za projekte lokalnih NVO u Crnoj Gori, za program dodjele grantova ,,Moja zajednica- Snažna zajednica” koji je objavio Centar za razvoj nevladinih organizacija, pristigle su 22 aplikacije.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru programa dodjele grantova ,,Moja zajednica – Snažna zajednica“  je objavljen 19. januara na sajtu www.crnvo.me, www.urcd.me i www.aktivnazona.me,  kao i putem štampanih i elektronskih medija. Rok za dostavljanje aplikacija na konkurs je bio 20.02.2018. do 16h. Evaluaciona komisija je izvršila provjeru pristigle dokumentacije i utvrdila  listu nevladinih organizacija čija je projektna dokumentacija ispunila osnovne kriterijume konkursa i koje su dostavile tražene informacije blagovremeno i potpuno. U prilogu se nalazi spisak organizacija čiji su projektni prijedlozi  prošli prvu fazu evaluacije (administrativna provjera dokumentacije), kao i spisak organizacija čiji projektni prijedlozi nijesu prošli prvu fazu evaluacije(sa obrazloženjem).