Radni dokument EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori

Evropska komisija je predstavila državama članicama Evropske unije radni dokument o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori.

 

Ovdje možete preuzeti  crnogorsku  i  englesku   verziju nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru.