Radionica za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača

Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa  Agencijom za sprječavanje korupcije ASK  održao je  treću radionicu za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača.

Obuka se organizuje u okviru projekta te nevladine organizacije pod nazivom “Let your voice be heard”, a koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača.U cilju ispunjenja navedene zakonske odredbe, organi vlasti u Crnoj Gori su do sada odredili 610 lica za postupanje po prijavama zviždaca. Kroz obuke u okviru projekta “Let your voice be heard”, navedena lica  se osposobljavaju za vođenje postupka po prijavama zviždača.