ProizvodiSE.me - CRNVO

Sa željom da koncept socijalne ekonomije približimo što širem krugu zainteresovanih u Crnoj Gori, sajt PROIZVODISE (Proizvodi socijalne ekonomije) promoviše uspješne primjere postojećih socijalnih preduzeća u Crnoj Gori i njihove proizvode.

CRNVO želi da podstakne preduzetničke inicijative i istovremeno ukaže na značaj ove forme poslovanja za rješavanje nekih od problema sa kojima se naše društvo suočava i to na način prilagođen lokalnoj zajednici. Evropska komisija je usvajanjem Strazburške deklaracije u januaru 2014. godine prepoznala socijalno preduzetništvo kaoBiznis model 21. vijekakoji odgovara na finansijske, društvene, kulturne i ekološke potrebe zajednice.

Posjetite www.proizvodise.me i pogledajte profile socijalnih preduzeća!