Poziv za učešće na treningu "Strateško planiranje"

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening na temu Strateško planiranje.

 

Cilj ovog treninga je da 12 predstavnika/ca manje razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samom procesu strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta kroz teorijski ali i praktični rad.

Za pohađanje treninga Strateško planiranje mogu se prijaviti manje razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 10 000.00EUR, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/a je aktivno uključen/a u rad organizacije.

Trening će se održati u periodu 13-15. marta. O mjestu održavanja treninga obavijestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje.

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  najkasnije do ponedeljka 25. februara 2019. godine do 16h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani.

Katalog, kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Opšti cilj Resursnog centra je osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori. Dok je specifčni cilj RC-a poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva kako bi bili efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i doprinijeti kreiranju okruženja koje pogoduje razvoj civilnog društva. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Više informacija o obukama koje planiramo za 2019. godinu možete pročitati u Katalogu na linku https: http://www.crnvo.me/nvo-publikacije-crnvo-vijesti-crnvo-publikacije/crnvo-vijesti/crnvo-publikacije/katalog-obuka

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na  ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.