Poziv za učešće na obuci

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening na temu Mehanizmi učešća nevladinih organizacija u procesu donošenja odluka.

Cilj ove obuke je  da učesnici/ce steknu znanje o načinima učešća u procesu donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, kroz učešće na javnim raspravama, konsultacije, podnošenje inicijativa, i slično. Na treningu će se raditi na konkretnim primjerima/problemima u lokalnim sredinama, i odgovarajućim mehanizmima učešća za rješavanje problema.

Na treningu je obezbijeđeno 12 mjesta za predstavnike/ce šest organizacija iz centralnog dijela Crne Gore koje djeluju na lokalnom nivou (po dva predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi konkursa

  • Motivacija kandidata/kandidatkinja
  • Organizacija je delegirala 2 predstavnika/ce
  • Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku

Prednost će imati one organizacije čiji predstavnici/e do sada nijesu učestvovali/e na sličnoj obuci.

Način prijave

Predstavnici/e lokalnih organizacija koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu bojana.knezevic@crnvo.me zaključno sa 7. junom 2020. godine do 23:59:59h. U naslovu mejla je potrebno naznačiti: Prijava za trening Mehanizmi učešća NVO u procesu donošenja odluka.

Mjesto i vrijeme održavanja treninga

Trening će se održati u hotelu Grand na Cetinju od 10-12.juna 2020. godine.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa autobuskim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim automobilom, a visina troška će se obračunati na sajtu Via Michelin.

Ova obuka predstavlja aktivnost projekta „Vlada i NVO – dijalog pa povjerenje“ koji CRNVO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na bojana.knezevic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.