Poziv za školu " Civilno društvo za početnike "

POZIV
Centar za razvoj nevladinih organizacija poziva sve mlade od 18 do 29 godina, iz južne regije
(Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi), zainteresovane za temu civilnog društva i
građanskog aktivizma, motivisane da stiču nova znanja i iskustva da se prijave za učešće na

ŠKOLI „ CIVILNO DRUŠTVO ZA POČETNIKE ”

Cilj škole je približavanje koncepta civilnog društva mladim ljudima u Crnoj Gori i osnaživanje mladih za aktivno uključenje u rad nevladinog sektora.
Polaznici škole će imati priliku da se upoznaju sa različitim teorijskim pristupima pojmu civilnog društva, njegovom značaju, ali i ograničenjima, sa istorijskim kontekstom razvoja civilnogdruštva u Crnoj Gori, kao i sa sljedećim temama :

• Kako osnovati i voditi nevladinu organizaciju
• Šta je građanski aktivizam i ko se može smatrati aktivnim građaninom
• Da li su država i civilno društvo partneri i u kojoj mjeri
• Uloga civilnog društva u procesu kreiranja, sprovođenja i evaluacije javnih politika
• Na koje sve načine civilno društvo doprinosi procesu evropskih integracija Crne Gore
• Biznis sektor i potencijali za saradnju sa organizacijama civlnog društva
• Kako napisati prijedlog projekta

Program škole je kreiran tako da polaznicima pruži teorijsku osnovu, kao i praktičan pristup temi civilnog društva koji podrazumijeva maksimalan nivo učešća svih polaznika. Predavanja i rad u grupama će mladim ljudima, akademcima i budućim liderima društva, zainteresovanim za oblast društvenih nauka pružiti znanja i iskustva koja će im pomoći u daljem akademskom i profesionalnom razvoju, ali će ih i podstaći na veći stepen građanskog aktivizma.
Predavači škole Civilno društvo za početnike biće istaknuti predstavnici crnogorskog civilnog društva sa višegodišnjim iskustvom u polju demokratije, ljudskih prava, biznisa, evropskih integracija, građanske participacije i pisanja projekata.
Škola će biti realizovana u periodu od 14 do 18. maja 2018. godine na jugu Crne Gore a Centar za razvoj nevladinih organizacija će pokriti troškove puta, smještaja i materijala za sve učesnikece škole.

Svi zaintresovani za Školu Civilno društvo za početnike mogu se prijaviti popunjavanjem online prijavne forme na linku: https://docs.google.com/forms/d/1leZvytBpFgB3SdmuugQy_KvyTbHskXGKGblo6xs...

Rok za prijavu je 09. maj 2018. godine.
Svi prijavljeni dobiće blagovremeno odgovor na aplikaciju.
Zbog ograničenih organizacionih mogućnosti (15 učesnika), bitan kriterijum prilikom selekcije biće motivacija polaznika.
Za sve dodatne informacije pozovite 020/219120 ili nas kontaktirajte na obuke@crnvo.me, najkasnije do 05. maja 2018. godine.

Vaš CRNVO tim