Panel diskusija u Bijelom Polju

Panel diskusija o saradnji nevladinih organizacija i biznis sektora, u okviru projekta ,, Jače nevladine organizacije - jača demokratija ”, održana je  u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija i Bjelopoljskog demokratskog centra - lokalnog resursnog centra CRNVO.

Diskusija, kojoj su prisustvovali predstavnici NVO iz više gradova sa sjevera Crne Gore, organizovana je sa ciljem da se upoznaju sa radom biznis sektora, onim što nude, kao i da bi uspostavili osnov za dalju saradnju sa ovim sektorom. Tokom diskusije, predstavnici NVO aktivno su učestvovali i postavljali pitanja koja su od značaja za dalju saradnju, dok je nekolicina imala primjedbe na saradnju sa Lokalnom samoupravom.