Otvoren Resursni centar za organizacije civilnog društva!

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, 1. oktobra,   u prostorijama EU info centra u Podgorici, predstavio Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Resursni centar, koji predstavlja svojevrsni Dom Aktivizma u Crnoj Gori,  predstavlja zajednički projekat CRNVO-a i 4 lokalne organizacije: NVO Bonum iz Pljevalja, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Nada iz Herceg Novog i Novi horizonti iz Ulcinja.

Mi se u CRNVO-u punih 19 godina zalažemo za uticajni, kredibilni i razvijen nevladin  sektor, ali i bolje uslove za njegovo djelovanje. Stoga je uspostavljanje Resursnog  centra logičan nastavak našeg  dugogodišnjeg rada i prilika da taj rad poboljšamo, osavremenimo i prilagodimo novonastalim uslovima u Crnoj Gori. Stoga mi Resursni centar ne možemo posmatrati kao projekat, ovo je za nas  institucionalizacija gotovo dvodecenijskog rada.” Istakla je Ana Novaković, izvršna direktorka CRNVO-a.

Resursni centar, kao novi format u okviru  CRNVO-a će naredne tri godine, i tokom ovog projekta  predstavljati servisni centar za  svakodnevnu podršku svim organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja,  organizovanja javnih skupova, sajmova i konferencija i sličnih aktivnosti. Paralelno sa pružanjem čitavog niza usluga, centar će raditi na zakonskim i drugim izmjenama, koje omogućavaju nesmetan rad NVO, i intezivno tražiti primjenu tih rješenja.

“Jedna od ključnih akcija podrške Evropske unije civilnom društvu u Crnoj Gori je finansiranje Resursnog centra. Radeći to EU podržava aktiviste, one ljude koji direktno komuniciraju sa građanima i koji se ponekad suočavaju sa teškoćama kada se bore za prava onih koje predstavljaju”, poručio je Herman Špic, šef sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori.

Događaj je okupio preko 60 predstavnika/ca NVO, institucija, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.