Opštine i NVO da budu partneri

U Kotoru je  održana javna debata „Učešće civilnog sektora u procesu pregovora“, koju je organizovala NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija. Javna debata je dio projekta „Jače organizacije civilnog društva – jača demokratija“, koji je podržala Evropska unija (EU).

Lokalne samouprave i nevladine organizacije (NVO) moraju biti partneri u korišćenju novca iz evropskih fondova, kao i u procesu informisanja građana o integracionom procesu, ocijenjeno je na današnjoj javnoj debati.