Okrugli sto "Saradnja Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori"

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je 30.marta, okrugli sto pod nazivom ,,Saradnja Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori” u PR centru u Podgorici. Ovim događajem CRNVO je obilježio  završetak uspješne realizacije projekta „Aktivno učešće civinog društva u procesu kreiranja i primjene javnih politika”. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija CNVOS iz Slovenije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Cilj okruglog stola bio je upoznavanje predstavnika  državnog  i nevladinog sektora, kao i cjelokupne crnogorske javnosti o svim promjenama konteksta za djelovanje nevladinih organizacija u Crnoj Gori, a koje su se dogodile u prethodnoj godini.

Okrugli sto je otvorila izvršna direktorka CRNVO, g-đa Ana Novaković, a pored nje u okviru uvodnih izlaganja govorili su Predsjednik Vlade, g-din Igor Lukšić, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Leopold Maurer i Predsjednik Savjeta za saradnju Vlade i nevladinih organizacija, g-din Mirsad Bibović.

U skladu sa promjenama za djelovanje NVO u Crnoj Gori , u okviru okruglog stola organizovana su tri panela. Na prvom panelu su predstavljene promjene u normativnom okviru, kojima je regulisano djelovanje NVO i njihova saradnja sa organima državne uprave (Zakon o nevladinim organizacijama, Uredba o načinu i postupku ostvarivanja saradnje državnih organa i nevladinih organizacija i Uredba o načinu i postupku sprovodjenja javne rasprave u procesu pripreme zakona) i diskutovano je o mogućnostima i preprekama u primjeni pomenutih uredbi i Zakona.

Drugi panel bio je posvećen predstavljanju i diskusiji o promjenama u načinu finansiranja NVO iz javnih fondova, odnosno o centralizovanom modelu sistema finanisranja NVO, preduslovima za njegovu primjenu i za transparentan proces raspodjele sredstava iz javnih fondova, kao i o preporukama za unapređenje finansiranja NVO iz javnih fondova.

Tema trećeg panela bila je ,,Uloga i značaj nevladinog sektora u pregovaračkom procesu” u okviru kojeg je raspravljano o ulozi NVO i značaju njihove saradnje sa Vladom Crne Gore u pregovaračkom procesu, izazovima za NVO u pregovaračkom procesu, kao i o preporukama za obezbjeđivanje aktivnog učešća NVO u procesu pregovora sa EU.

Okruglom stolu je prisustvovalo 40 predstavnika nevladinih organizacija, Vlade, ministartstava, ambasada i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori.