Oglas za posao

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

oglašava  potrebu za  4 programska asistenta/kinje u programima:

 

- dobro upravljanje

- jačanje kapaciteta NVO

- istraživanja i analize

Više informacija o našim programima na www.crnvo.me

CRNVO je nevladina organizacija osnovana 1999. godine. Radimo na razvoju civilnog društva, demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. Sarađujemo sa NVO, državnom i lokalnom upravom, Skupštinom,  političkim partijama, medijima,  preduzećima. Nudimo mogućnost rada u pozitivnoj i kreativnoj  atmosferi, sticanje praktičnih znanja i iskustava

Uslovi:  diploma fakulteta društvenih nauka,

             odlično znanje  engleskog jezika,

             dobro poznavanje rada na računaru

Prednost će imati kandidati/kinje sa radnim iskustvom ili volonterskim stažom u oblastima srodnim radu CRNVO - a.

Probni rad u trajanju od 1- 3 mjeseca je obavezan.

Nakon probnog rada, sa odabranim kandidatima će se zasnovati radni odnos.

Rok za prijem prijava sa detaljnim biografijama je 17.septembar 2018.godine do 16:00h, isključivo na e mail: crnvo@crnvo.me

Ograničeni broj kandidata/ kinja  će biti pozvan/e na intervju.