Oglas za 2 trenera/trenerice

CRNVO

Raspisuje oglas za 2 trenera/trenerice

za pripremu i sprovođenje  treninga za lokalne resursne centre

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru projekta Resursni centar raspisuje oglas za 2 trenera/trenerice za pripremu i sprovođenje  treninga za lokalne resursne centre u oblasti upravljanja projektima, javnog zastupanja, pravnog, finansijskog i komunikacijskog aspekta pružanja usluga organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori.

Minimum uslova:

·       Minimum 10 godina generalnog radnog isksutva

·       Minimum 10 godina iskustva u oblasti pripreme i sprovođenja programa jačanja kapaciteta za organizacije civilnog društva

·       Minimum  5  godina iskustva u implementaciji, evaluaciji i pružanju podrške projektima finansiranim od strane EU

·       VII stepen stručne spreme u oblasti društvenih nauka

·       Iskustvo u jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i mreža

·       Poznavanje konteksta u kojem djeluju OCD u Crnoj Gori

·       Iskustvo u izvještavanju

U prijavi je potrebno dostaviti CV uz spisak sprovedenih programa jačanja kapaciteta OCD

Prijavu dostaviti najkasnije do 30. novembra 2018. godine do  16h putem mejla na adresu crnvo@crnvo.me  .