Održano predavanje o postupanju po prijavama zviždača u lokalnim organima vlasti

U Podgorici je u organizaciji  Centra za razvoj nevladinih organizacija, a u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, održano predavanje o postupanju po prijavama zviždača za predstavnike organa vlasti na lokalnom nivou (centralni region).

Polaznici predavanja su bili predstavnici organa lokalne uprave, lokalne samouprave, lokalnih javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i lica, koja su u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, određena za postupanje po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije.   

Predavači su bili načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić i predstavnica CRNVO-a Zorana Marković.