Održana treća obuka za predstvanike lokalnih organa vlasti

Treća po redu obuka za predstavnike lokalnih samouprava i lokalnih uprava održana je  u Baru, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija, a u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije.

Ciljna grupa su bila lica koja su unutar organa lokalnih samouprava i uprava određena da postupaju po prijavama zviždača u smislu člana 49 Zakona o sprječavanje korupcije.

Tema obuke je bila sprovođenje procedura, mjera i radnji koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave pred lokalnim organima, zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u okviru lokalnog organa kod kojeg je prijava podnešena.

Polaznici obuke su bili predstavnici organa lokalne uprave, lokalne samouprave, lokalnih javnih ustanova i javnih preduzeća iz opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinji.   Predavači su bili načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić i predstavnica CRNVO-a Zorana Marković.

Radionici koja je održana u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, je prisustvovalo 27 polaznika. U prethodnom periodu su organizovane tri radionice za službenike organa vlasti na državnom nivou, dvije za službenike lokalnih institucija, i jedna za predstavnike privatnog sektora.

Konkurs/ GO Golubovci

Čet, 22 Mar 11:03

Na linku  http://podgorica.me/wp-content/uploads/2018/03/Gavro-konkurs.pdf   možete pogledati  Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018.