NVO Bilten II broj

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo drugi broj NVO Biltena, prvog elektronskog magazina za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.