Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže OCD za demokratiju i ljudska prava

Obavještavamo vas da je dana 30. marta 2011. godine, u Skupštini Crne Gore potpisanMemorandum o saradnji između Mreže organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava i Skupštine Crne Gore. Ovaj Memorandum predstavlja ključnu aktivnost projekta " Jačanje saradnje između OCD i Skupštine Crne Gore " koji realizuje CRNVO. Projekat je kofinansiran od strane Evropske komisije, a njime upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. U ime Skupštine Crne Gore, Memorandum je potisao Presjednik Skupštine, Ranko Krivokapić, a u ime Mreže OCD za demokratiju i ljudska prava, Ana Novaković, izvršna direktorka CRNVO i koordinatorka projekta. Memorandum sadrži osnovne principe i mehanizme saradnje, a otvoren je za sve druge organizacije civilnog društva koje prihvataju njegove odredbe.

U prilogu možete pogledati skenirani Memorandum o saradnji između Mreže OCD za demokratiju i ljudska prava i Skupštine Crne Gore.