Konsultacije

CRNVO je juče u Tivtu organizovao konsultacije sa lokalnim službenicima i predstavnicima NVO sa juga Crne Gore o trenutnom stanju u oblasti učešća građana u donošenju odluka i transparentnosti lokalnih samouprava, kao i u cilju dobijanja inputa za kreiranje legislative iz ove oblasti.

Konsultacije su jedna od aktivnosti projekta „ Moja zajednica-Snažna zajednica! “, koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016.