Javni poziv za dostavljanje prijedloga, mišljenja, sugestija na podzakonske akte

U okviru projekta ,,Aktivno učešće civilnog društva u procesu izrade i primjene javnih politika“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), radna grupa zadužena za izradu akta kojim će se regulisati učešće civilnog društva u procesima kreiranja i  primjene javnih politika, pripremila je Radne verzije teksta Uredbe bližem načinu postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave nevladinih organizacija Uredbe postupku načinu sprovođenja javne rasprave procesu pripreme zakona. Ovaj projekat finasira Evropska Komisija, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Ovim putem, pozivamo sve zainteresovane predstavnike nevladinih organizacija, da svojim prijedlozima, sugestijama i mišljenjima, doprinesu izradi predmetnih akata.

Svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije možete dostaviti u pisanoj  ili elektronskoj formi Ministarstvu unutrašnjih poslova do 19. 09. 2011. godine, putem pošte na adresu: Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 22 ili na e-mail:  ivan.sikmanovic@mup.gov.me .

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Ivan Šikmanović, samostalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tel: 067 784 117.

Radne verzije teksta Uredbe o bližem načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i o načinu sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona, možete naći  ovdje .