Javna diskusija

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO u saradnji sa našim Lokalnim resursnim centrom iz  Ulcinja Horizonti Ngo organizovao  javnu diskusiju na temu saradnje opština NVO i građana!

Javne diskusije su dio projekta " Jače OCD - Jača demokratija " koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.