IZVJESTAJ SA FORUMA GRAĐANA – SNAŽNE ZAJEDNICE U PODGORICI

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), sa partnerima Udruženjem za razvoj civilnog društva (URCD) iz Bijelog Polja i NVO Aktivna zona iz Prijestonice Cetinje organizovao je Forum građana – Snažne zajednice , 19. aprila u hotelu CentreVille u Podgorici.

Cilj foruma bio je pokretanje diskusije između predstavnika lokalne samouprave, građana i nevladinih organizacija i drugih aktera o mogućnostima za učešće građana u procesu donošenja odluka mimo izbornog ciklusa. Forum je podrazumijevao i pokretanje debate o stepenu informisanja građana o svojim pravima, kao i o dosadašnjoj komunikaciji između građana i lokalne samouprave u cilju kreiranja lokalnih javnih politika.

Zadatak ovog događaja je bio i da u konstruktivnoj atmosferi analizira institut odbornika i odnos odbornik-građanin, kao i moguća unaprijeđenja u tom polju.

Panelistkinje na forumu bile su:

 • Milja Popovićsavjetnica i kontakt osoba za saradnju sa NVO u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada;
 • Zdenka Popović, odbornica kluba odbornika,,MLADOST.MUDROST.HRABROST“ u Skupštini Glavnog grada,
 • Željka Ćetković, saradnica na programima u Centru za građansko obrazovanje,   

Učesnici su bili predstavnici lokalnih samouprava, NVO i građani iz centralne regije Crne Gore.

Moderatorka na forumu bila je Lidija Knežević, koordinatorka programa u CRNVO.

Tokom panela i diskusije koja je uslijedila nakon izlaganja panelistkinja definisane su sljedeće preporuke:

 • U cilju podsticanja građanskog akitivizma i njihovog učešća u kreiranju politika iz svih oblasti, potrebno je promijeniti naziv fejsbuk stranice Glavnog grada ,,Mladi Podgorica“ u ,,Glavni grad“;
 • Takođe u cilju animiranja građana da učestvuju na javnim raspravama potrebno je objavljivati sve pozive za javne rasprave na fejsbuku i ostalim društvenim mrežama, kao i bostovati javne pozive i ostale važne informacije za građane;
 • Potrebno je obezbijediti bolju komunikaciju Sekretarijata za lokalnu samoupravu sa ostalim sekretarijatama u cilju efikasne primjene Odluke o saradnji i partnerstvu, odnosno konsultovanja i učešća NVO predstavnika u radnim grupama i drugim oblicima rada;  
 • U procesu sprovođenja javne rasprave neophodno je prilagoditi sadržaje nacrta propisa građanima, npr. pripremiti  budžet za građane, putem video animacija ili info grafika približiti budžet građanima i animirati ih na taj način;
 • U cilju unaprjeđenja komunikacije građana i odbornika neophodno je prije svega objaviti mejl adrese i ostale kontake odbornika na sajtovima lokalnih samouprava, kao i održavati redovne sastanke sa građanima;
 • Unaprijediti saradnju odborničkih klubova i nevladinih organizacija;
 • Unaprijediti sajtove lokalnih samouprava na način koji bi omogućio lakši pristup informacijama čime bi se povećala i transparentnost i otvorenost rada lokalnih samouprava;
 • Izraditi spisak svih podataka i dokumenata koji moraju biti dostupni na sajtovima svih lokalnih samouprava, ne ostavljajući time prostor za različita tumačenja od strane samih lokalnih samouprava;
 •  Vršenje redovnih godišnjih provjera dostupnosti svih navedenih podataka i dokumenata uz izradu izvještaja o provjeri;
 •  Voditi evidenciju kako usmenih tako i pismenih građanskih peticija, inicijativa, prijedloga i žalbi, njihovog procesuiranja i razloga odbacivanja ukoliko je primjenjivo;
 • Uspostaviti obavezu lokalnih samouprava da na svakoj javnoj raspravi o zakonima, strateškim i drugim dokumentima od javnog značaja moraju obezbijediti prisustvo i učešće organizacija civilnog društva.