GLAVNI GRAD ISKLJUČIO CRNVO IZ RADA RADNE GRUPE PA PREDLOŽIO PROPISE NA ŠTETU NVO

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva Glavni grad   da obustavi usvajanje niza odluka koje se odnose na nevladin sektor i kompletan proces donošenja ovih akata vrati u legalni i legitimni kolosjek.

 

Naime, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada je pokrenuo izradu niza odluka, među kojima Nacrt odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija (NVO), Nacrt odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i NVO i Nacrt odluke o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Predstavnica CRNVO-a je na osnovu važeće Odluke o saradnji i partnerstvu  Glavnog grada i NVO izabrana za članicu radne grupe za izradu ovih akata, ali nikada nije dobila priliku da sa predstavnicima Glavnog grada učestvuje u radu ove grupe, niti da prisustvuje drugim sastancima ovim povodom. Odluko o njenom izboru u rad radne grupe joj je dostavljena nakon završetka centralne javne rasprave, na kojoj je jedino imala priliku da, kao i ostali učesnici pruži osvrt na sadržaje ovih odluka i dostavi komentare Sekretarijatu za lokalnu samoupravu. Stav Sekretarijata za lokalnu samoupravu povodom dostavljenih komentara CRNVO-a još uvijek nije poznat, niti je objavljen izvještaj sa javne rasprave u kojem bi se morali naći odgovori i obrazloženja povodom primjedbi CRNVO-a.

Pored ovog nedopustivog propusta i jasne  namjere da se CRNVO isključi iz procesa izrade akata, njihov sadržaj u koji smo imali uvid  na javnoj raspravi upućuje na niz nazadnih rješenja, sa očiglednom namjerom  demotivisanja NVO da se prijavljuju za učešće u radnim i savjetodavnim tijelima.

Konkretno, predstavnik NVO koji želi da se kandiduje u određenu radnu grupu mora imati podršku od strane minimum tri nevladine organizacije, što je suprotno  evropskim praksama, kao i  propisu koji na nacionalnom nivou reguliše izbor predstavnika NVO u radnim grupama. Dalje je problematično rješenje koje predviđa da ove tri  organizacije koje daju podršku kandidatu mogu djelovati  u bilo kojoj  oblasti, što znači da, na primjer, tri  NVO koje  se bave zaštitom životnom sredine mogu da predlože kandidata za izradu akata iz oblasti socijalne zaštite, i obratno.

Takođe, Nacrt Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija stavlja NVO u nepovoljan položaj, jer ne predvidja paritetan odnos u sastavu, već će NVO imati dva, a opština 4 predstavnika u ovom tijelu. Ostaje nejasno i zašto u sastav ovog Savjeta ulazi i «nezavisni stručnjak» jer je ovo tijelo koje se osniva sa namjerom jačanja saradnje lokalne samouprave i nevladinog sektora, a ne sa nezavisnim stručnjacima.

Odnos Glavnog grada prema nevladinom sektoru je posebno upitan kada je u pitanju i osnivanje  Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, gdje se zbunjujućom formulacijom ne može zaključiti da li NVO imaju predstavnika u ovom tijelu. Podsjećamo, u prethodna dva mandata ovog Savjeta, predstavnici NVO su imali mogućnost da delegiraju svoje  predstavnike što je i, za razliku od sadašnjeg predloga, bilo nedvosmisleno navedeno u Odluci.

Sve navedeno ukazuje da su predloženi propisi , umjesto progresivnih rješenja usmjereni na to da obesmisle ali i umanje želju NVO za učešćem u radnim i savjetodavnim tijelima Glavnog grada. Ovakve odluke ukazuju na sve veću zatvorenost Glavnog grada za saradnju sa NVO, a ne za njeno jačanje, što bi trebalo da bude smisao donošenja novih propisa.

Zbog proceduralnih , kao i ozbiljnih propusta u materijalno-pravnom smislu, apelujemo na Glavni grad da povuče akte iz procedure, omogući predstavnicima NVO učešće u radnim grupama za njihovu izradu i nakon toga organizuje javnu raspravu.