EU Pozivi : Dostavljanje komentara u procesu konsultacija za EU pozive

Poštovane koleginice i kolege podsjećamo da je CRNVO pokrenuo e-mail na koji možete slati prijedloge i komentare na pozive Delegacije EU koji su u procesu pripreme!

Pored konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Delegacije, Resursni centar omogućava organizacijama civilnog društva da i na ovaj način daju svoj input! E-mail je eupozivi.konsultacije@gmail.com !