CRNVO Vijesti Drugo predavanje : “ Uloga nevladinih organizacija u praćenju pregovora o pristupanju EU - iskustva ad hoc Koalicije 15 hrvatskih NVO "

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je drugo predavanje u okviru programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU, namijenjenog predstavnicima nevladinih organizacija. Tema drugog predavanja bila je “Uloga nevladinih organizacija u praćenju  pregovora o pristupanju EU-iskustva ad hoc Koalicije 15 hrvatskih NVO", a predavanje je održala Marina Škrabalo, članica vijeća NVO Gong iz Hrvatske. Predavanje je održano 24. aprila u prostorijama CRNVO.

Fotografije sa ovog događaja  možete pronaći na našoj zvaničnoj facebook stranici http://www.facebook.com/crnvo.