CRNVO : Povezati NVO i biznis sektor!

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) je u aprilu mjesecu u saradnji sa svoja četiri lokalna resursna centra organizovao četiri javne tribine na temu “Saradnja NVO i biznis sektora”. 

Javne tribine koje su za cilj imale kreiranje boljih veza između lokalnih nevladinih organizacija i preduzeća kao i informisanje o konceptu društveno odgovornog poslovanja organizovane su u Ulcinju, Tivtu, Pljevljima i Bijelom Polju. Tribine su dio projekta “Jače OCD – Jača demokratija” koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

CRNVO je u saradnji sa svoja četiri lokalna resursna centra NVO Nada iz Herceg Novog, NVO Novi horizont iz Ulcinja, NVO Bonum i Bjelopoljskim demokratskim centrom organizovao četiri javne tribine na kojem su svoja iskustva predstavili predstavnici lokalnih preduzeća ali i predstavnici nevladinih organizacija iz gore pomenutih gradova.

U Tivtu u saradnji sa kompanijom Porto Montenegro i Opštinom Tivat CRNVO je organizovao tribinu na kojem je raspravljano o trenutnim i budućim aktivnostima ove kompanije kao i o potrebnim promjenama u pristupu biznis ali i nevladinog sektora. Glavni zaključak tribine na kojoj su učestvovali predstavnici sva tri sektora je da je potrebna bolja koordinacija i zajedničko djelovanje na svim frontovima.

U Ulcinju u saradnji sa NVO Novi horizonti predstavnici biznis sektora i nevladinih organizacija imali su priliku da podijele svoje stavove o postojćim aktivnostima ali i o glavnim problemima u lokalnoj zajednici. Jedan od predstavljenih primjera društveno odgovornog poslovanja jedne kompanije je firma Cerovo, koja je ujedno i dobitnik priznanja Udruženja poslodavaca Crne Gore. Cerovo je u saradnji sa CRNVO-om i Novi Horizonti predstavio svoje sadašnje i buduće aktivnosti na polju društveno odgovornog poslovanja.

U Pljevljima i Bijelom Polju predstavljene su društveno odgovorne aktivnosti kompanije Franca kao i aktivnosti kompanije Merkator , kao jednih od najaktivnijih kompanija u sjevernoj regiji Crne Gore. Predstavnici ovih preduzeća su predstavili trenutne aktivnosti na ovom polju kao i sertifikate i nagrade koje posjeduju a koji se odnose na kvalitet poslovanja i ponude ovih kompanija. Zaključak ovih panel diskusija je da postoji volja sa strane biznis sektora da saradjuju sa nevladinim organizacijama ali kao i sa kompanijama iz južne regije postoji potreba za boljom i efikasnijom koordinacijom kako saradnje tako i komunikacije između dva sektora.

CRNVO će u narednom periodu nastaviti da pospješuje odnose izmedju lokalnih preduzeća i nevladinih organizacija kao i da nastavi da podržava organizaciju zajedničkih aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

Kao nastavak projekta “Jače OCD – Jača demokratija” CRNVO najavljuje, u saradnji sa Ministarstvom evropskih poslova, organizaciju tri panel diskusije na temu “Učešće organizacija civilnog društva u procesu pregovora / NVO –EU dan”. Panel diskusije će se organizovati 4. maja u Kotoru, 11. maja u Pljevljima kao i 29. maja u Beranama.

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte CRNVO putem crnvo@crnvo.me ili 020/219-121.

Za jak civilni sektor!

VAŠ CRNVO!