CRNVO #LOT konferencija

CRNVO je 7. jula  sa početkom u 10:00h u Podgorici organizovao konferenciju LOKALNO.ODGOVORNO.TRANSPARENTNO. Konferencija je bila završna aktivnost projekta  „ Jače NVO, jača demokratija! “, koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Ciljevi ovog projekta su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama. Projekat se realizujem u partnerstvu sa četiri CRNVO lokalna resursna centra - NVO Nada, NVO Bonum, NVO Bjelopoljski demokratski centar i NVO Novi Horizont. Konferenciju su otvorili potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, g-din Zoran Pažin, šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, g-din Aivo Orav, generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i izvršna direktorka CRNVO-a, g-đa Ana Novaković.

Cilj konferencije je bio upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava, nevladinog sektora, organa državne uprave, kao i cjelokupne crnogorske javnosti sa postojećim ambijentom za djelovanje NVO na lokalnom nivou, kao i sa ispunjenošću principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama.

Učesnici konferencije su imali priliku da sa predsjednicima crnogorskih opština i nevladinih organizacija diskutuju o stanju u oblasti saradnje opština i civilnog društva, kao i transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava. Takođe, na konferenciji su predstavljeni glavni izazovi na ovom polju i perspektive za kreiranje podsticajnog okruženja za saradnju lokalnih vlasti i civilnog sektora, kako bi se efikasnije rešavali problemi na lokalnom nivou.

Na glavnom panelu konferencije Opština i civilno društvo - kako do transparentne i odgovorne lokalne samouprave? govorili su :

·            Jadranka Vukčević, Direktorka Direktorata za lokalnu samoupravu, Ministarstvo javne uprave

·            Vladimir Jokić, Predsjednik Opštine Kotor

·            Slavenko Blažević, Predsjednik Skupštine Opštine Mojkovac

·            Sonja Nikčević, Potpredsjednica Opštine Nikšić

·            Milena Milošević, Istraživačica u Institutu Alternativa

Panelom je moderirala Lidija Knežević ( CRNVO)