CRNVO Info sesije povodom konkursa za dodjelu grantova

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavljuje konkurs za dodjelu grantova za projekte lokalnih NVO u Crnoj Gori u okviru programa dodjele grantova ” Moja zajednica – Snažna zajednica “.

Ovaj konkurs je dio projekta „ Moja zajednica-Snažna zajednica! “, koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016, Crna Gora. Projekat se realizuje u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja i Aktivnom zonom iz Prijestonice Cetinje. Cilj projekta je osnaživanje nevladinih organizacija da doprinesu socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju lokalne zajednice u Crnoj Gori.

Više inf. na  http://www.crnvo.me/konkursi-crnvo-vijesti/crnvo-vijesti/poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-moja-zajednica

U cilju prezentacije konkursa, biće organizovane 3 informativne sesije.

Informativne sesije će biti organizovane prema sljedećem rasporedu:

Kotor, 25. januar u 11h u hotelu Vardar (Trg od Oružja, Stari grad);

Nikšić, 29. januar u 11h u hotelu Jugoslavija (Danila Bojovića bb);

Bijelo Polje, 31. januar u 11h u hotelu Franca (Muniba Kučevića).

Molimo da potvrdite učešće na info sesijama na e-mail rados.musovic@crnvo.me ili 020/219-121.