Četvrta radionica

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, nastavio sa aktivnostima informisanja i jačanja svijesti i znanja o institutu prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na korupciju, kao i institutu zaštite zviždača.

U hotelu ,,Podgorica" juče je održana četvrta radionica na temu obaveza i mjera koje se, u skladu sa Zakonom o sprječavanje korupcije, preduzimaju po prijavama zviždača. Predavanje je bilo namijenjeno licima koja su u privatnom sektoru određena za postupanje po prijavama zviždača. Polaznici su bili predstavnici privrednih društava koja su veliki poreski obveznici, s akcentom na privredna društva iz bankarskog i sektora osiguranja.