Akcija prikupljanja krvi

Zavod za transfuziju krvi  u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizuje Akciju prikupljanja krvi. 

Osnovni zadatak Zavoda za transfuziju krvi je kontinuirano, blagovremeno i efikasno obezbjeđenje sigurne krvi kao lijeka za potrebe svih građana Crne Gore.

Dobrovoljno davalaštvo krvi kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, predstavlja obavezu svih nas da pomognemo drugima, jer nikad ne znamo kada takva pomoć może zatrebati nama ili nekom od naših bližnjih.

U cilju unaprijeđenja dobrovoljnog davalaštva krvi u našoj državi, pozivamo Vas da se odazovete i date svoj doprinos obezbijeđivanju dovoljnih količina sigurne krvi kao lijeka za sve one kojima ona znači spašavanje ili produžetak života. Krv je lijek koji mora da čeka pacijenta što podrazumijeva njegovo pravovremeno obezbjeđivanje.

Akcija prikupljanja krvi će se održati 29. maja 2018. godine u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi. Prijave možete slati na  crnvo@crnvo.me    ili na 020/219-121 do 27. maja 2018. godine
U prilogu pogledajte  Informator za davaoce krvi, gdje možete pronaći osnovne informacije o podobnosti za davanje krvi.
Takođe, Vašoj pažnji preporučujemo i kratak video klip koji opisuje proceduru za davanje krvi:  https://www.youtube.com/watch?v=P-ydeG1xEJM