Impact of COVID-19 on EuroMed CSOs" - Anna Lindh Foundation

Anna Lindh fondacija je u svrhu istraživanja o uticaju pandemije virusa COVID-19 na organizacije civilnog društva pokrenula istraživanje "Impact of COVID-19 on EuroMed CSOs" kako bi se što bolje pripremili mehanizmi i procijenile osnovne potrebe tokom globalne pandemije.

Cilj Anna Lindth fondacije je da stimuliše kolektivno razmišljanje o aktuelnoj ulozi organizacija civilnog društva, ali i o njihovoj ulozi u budućnosti.

Takođe, cilj fondacije je da dobije nove perspektive o tome kako da podrži svoje članice koje se suočavaju sa trenutnim izazovima, kao i da se donosiocima odluka dostave informacije zasnovane na dokazima.

Anketu možete popuniti na ovom linku:  https://bit.ly/2Lvmy9S .  Anketa je dostupna na engleskom i francuskom jeziku.

Više informacija o Anna Lindh fondaciji i ovom istraživanju možete pronaći njihovoj web stranici  https://www.annalindhfoundation.org/news/ .