Analiza potreba socijalnih preduzeća u Crnoj Gori

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo rezultate analize potreba socijalnih preduzeća koju je sproveo  CRNVO  tim u periodu od novembra 2015. do januara 2016.godine.

Za potrebe izrade ove analize, CRNVO je posjetio 13, a obavio telefonski intervju sa ukupno 6 nevladinih organizacija koje svojim karakteristikama podsjećaju na socijalna preduzeća kao i sa organizacijama koje su osnovale ova preduzeća u drugoj pravnoj formi.

 

Izrada analize bila je, između ostalog, inspirisana najavama kreiranja podsticajnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori u narednom periodu. Stoga će analiza biti predstavljena Ministarstvu rada i socijalnog staranja i ostalim akterima koji su izrazili zainteresovanost da podrže ovaj proces.

 

Koristimo ovu priliku da zahvalimo svim organizacijama koje su ispoljile spremnost da podijele sa nama informacije o svom radu. Njihove kontakte i podatke o prirodi njihovih preduzetničkih inicijativa možete naći u samoj analizi (strane 11 i 12.) Ujedno pozivamo ostala socijalna preduzeća da nas kontaktiraju kako bismo se detaljno upoznali sa njihovim radom.